Postma

&

Partners

Training

-

Advies

-

Begeleiding

#

Aan het juiste eind van het touw trekken

... en daar het verschil maken

De samenleving is in beweging. Ontwikkelingen confronteren ons met nieuwe dilemma’s. De ondernemende burger, de maatschappelijk betrokken ondernemer, de maatschappij waar een overheid participeert naast de uitvoering van wettelijke taken; een veelheid van actoren verandert en verbreedt zijn rol.
Overheidsparticipatie, burgerparticipatie een betrokken en ondernemende houding van actoren zijn op veel plaatsen nodig om nieuwe oplossingsrichtingen te creëren voor nieuwe dilemma’s, puzzels en problemen. En een oplossing begint bij het samen aan het juiste eind van het touw trekken. De cursus Werken met Netwerken geeft instrumenten om dit te organiseren en aan te sturen.

kinetic_pendulum_light_bulbs_19077

Wat telt is impact!

De afgelopen jaren is de cursus Werken met Netwerken succesvol uitgerold bij diverse organisaties.

Enkele voorbeelden. Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) zet de methodiek onder andere in om op buurtniveau beweegprogramma’s te activeren. De gemeente Amersfoort rolt de methodiek uit als werkwijze om vorm te geven aan overheidsparticipatie / burgerparticipatie. Naast training en train-de-trainer was hier de procesbegeleiding wezenlijk om tot een verankering in de organisatie te komen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) kocht de training in voor de gemeentelijke medewerkers op het gebied van klimaat en energie. De gemeente Assen is in 2016 gestart om Werken met Netwerken in de organisatie te integreren.

#

David Postma

is ruim 20 jaar actief op het vlak van training, cursussen, advieswerk, onderwijsinnovatie en procesbegeleiding.

In 2016 startte David, naast zijn (parttime) werk bij Wageningen UR, als zelfstandige op het gebied van training, advies en procesbegeleiding.
Met ruim 20 jaar ervaring als trainer en cursusorganisator, en als professional in onderwijsontwikkeling, ondernemerschap en innovatie ontwikkelt David als consultant met de opdrachtgever trajecten die werken en doorwerken.

#

& Partners

In 20 jaar is een netwerk opgebouwd.

Een netwerk met professionele trainers, experts en gepassioneerde veranderaars.

Dit maakt het mogelijk om de juiste expertise in te zetten met professionals die een passie hebben voor impact.

Mensen die vanuit een sterk conceptueel kader werken en succesvolle veranderingen bereiken.

Mensen die de essentie begrijpen als het over een paradigmawisseling gaat en dit met u in begrijpelijk taal kunnen bespreken.

En die mensen in hart en hoofd weten aan te raken om hun handelen laten veranderen.